Trends in wijn van de afgelopen 15 jaar


Sinds 1985 volgt het Productschap Wijn de consumptie en aankoop van wijn in Nederland. Het Continu Onderzoek Wijn betreft kwantitatief marktonderzoek en meet dagelijks het consumentengedrag van personen in de leeftijdsgroep van 16 jaar en ouder. Door middel van telefonische enquêtes wordt het consumptie en aankoopgedrag van wijn gemeten. De jaarlijkse rapportage is gebaseerd op een landelijke representatieve steekproef van 26.000 personen.
Hieronder volgen de trends en verschuivingen van de afgelopen 15 jaar uit het Continu Onderzoek Wijn uitgevoerd door marktonderzoeksbureau NFO Trendbox in opdracht van het Productschap Wijn.

 

De positie van wijn in de alcoholhoudende drankenmarkt


De consumptie van het aantal consumenten van 16 jaar en ouder dat gisteren alcohol heeft gedronken is licht gedaald, van 48% in 1985 naar 43% in 1999. Wijn heeft in de afgelopen jaren een prominentere rol ingenomen op de Nederlandse alcoholhoudende drankenmarkt. Tussen de consumptie van wijn en gedistilleerde dranken heeft een verschuiving plaatsgevonden. Van alle consumenten die gisteren alcohol hebben gedronken lag in 1985 het aandeel wijnconsumenten op 27%. In 1999 is dit aandeel gestegen naar 36%. Het aandeel gedistilleerdconsumenten daalde in deze periode van 35% in 1985 naar 23% in 1999. De consumptie van bier steeg licht van 43% in 1985 naar 47% in 1999. De afname in de consumptie van alcoholhoudende drank wordt dus niet veroorzaakt door wijn, maar is het gevolg van een daling in de consumptie van gedistilleerde dranken.

De wijnconsumenten


Van de consumenten, die op dagbasis alcohol drinken, heeft in 1985 16,3% van de mannen en 41,5% vrouwen op dagbasis wijn gedronken. In 1999 is dat toegenomen naar 23,2% van de mannen en 54,5% van de vrouwen.
Van de consumenten, die op dagbasis wijn drinken, heeft in 1986 63% van de mannen rode wijn en 36% witte wijn gedronken. Voor de vrouwen geldt dat 50% rode wijn en 48% witte wijn heeft gedronken. In 1999 zijn zowel mannen als vrouwen meer rode wijn gaan drinken. Bij de mannen dronk in 1999 71% rode en 31% witte wijn, bij de vrouwen dronk in 1999 58% rode en 44% witte wijn.

De leeftijd van de rode wijn consument lag in 1988 gemiddeld iets lager dan in 1999. 28% was in 1988 tussen de 25 en 34 jaar en 38% tussen de 35 en 49 jaar. In 1999 is de gemiddelde leeftijd van de consument iets opgelopen; 33% was toen tussen de 35 en 49 jaar en 31% tussen de 50 en 64 jaar.
De verhouding van de inkomensverdeling was in 1988 als volgt: 16% beneden modaal, 26% modaal en 54% boven modaal. In 1999 zien we dat het gemiddelde inkomen van de rode wijnconsument iets hoger ligt: 14% beneden modaal, 16% modaal en 65% boven modaal.

Ook voor de consumenten van witte wijn geldt dat de gemiddelde leeftijd in de afgelopen 15 jaar is gestegen. In 1988 was 29% van de witte wijn consumenten tussen de 25 en 34 jaar, 34% tussen de 35 en 49 jaar en 17% tussen de 50 en 64 jaar. In 1999 was 16% tussen de 25 en 34 jaar, 35% tussen de 35 en 49 jaar en 26% tussen de 50 en 64 jaar.
Evenals bij de consumenten van rode wijn is ook bij consumenten van witte wijn het gemiddelde inkomen iets gestegen. In 1988 had de inkomensverdeling de verhouding 20% beneden modaal, 32% modaal en 42% boven modaal. Dit is in 1999 verschoven naar 17% beneden modaal, 21% modaal en 57% boven modaal.

Aankoop van wijn

 
Het aandeel consumenten dat in de afgelopen 7 dagen wijn heeft gekocht is gestegen van 20% in 1991 naar 31% in 1999. In 1991 ging het in 58% van de aankopen om rode en in 52% om witte wijn. In 1999 was deze verdeling 72% rode en 49% witte wijn. Alhoewel Frankrijk voor rode wijn nog steeds een populair land is, daalde de aankoop van 74% in 1991 naar 60% in 1999. De aankopen van Spaanse rode wijn zijn daarentegen iets gestegen van 7% in 1991 naar 11% in 1999. In 1991 zijn er geen aankopen van rode Zuid-Afrikaanse wijnen, in 1999 komt 12% van de gekochte rode wijnen uit dit land.


In 1991 kwam 44% van de witte wijn uit Frankrijk en ook in 1999 heeft Frankrijk dit aandeel. Ook voor Italië is het aandeel stabiel (7% in 1991, 9% in 1999) Duitse witte wijn is in populariteit afgenomen in de afgelopen 9 jaar. Kwam in 1991 27% uit Duitsland in 1999 was dit gedaald tot 19%. Evenals bij rode wijn zijn er in 1991 geen aankopen van witte wijn uit Zuid-Afrika, maar in 1999 is 9% van de aankopen van witte wijn afkomstig uit dit land.

In de afgelopen 5 jaar zijn er gemiddeld meer flessen gekocht. In 1995 was het gemiddelde aantal flessen per aankoop 3,5 en in 1999 bedroeg dit aantal 3,9. Ook de gemiddelde prijs per fles wijn is gestegen. Werd in 1995 gemiddeld f 6,97 voor een fles wijn betaald, in 1999 is dit gestegen naar f 8,76. Hierbij kan worden opgemerkt dat de stijging van de gemiddelde prijs per fles hoger is dan het inflatie cijfer.
In 1999 werd 65% van de wijn in de supermarkt, 25% van de wijn in de slijter en 10% elders verkocht.

Uit de bovenstaande gegevens blijkt dat de consumptie van wijn in de afgelopen 15 jaar is toegenomen. De consument drinkt niet alleen meer wijn, de consument is tevens bereid een groter bedrag per fles wijn te besteden. De toename in de consumptie komt waarschijnlijk voort uit de toegenomen kennis van wijn, de toegenomen bekendheid van wijn uit "nieuwe" landen en de aandacht voor wijn en gezondheid. Dit effect wordt versterkt door de stijging van de inkomens waardoor een groter budget voor wijn beschikbaar is. Tevens is wijn meer een volksdrank geworden en minder een 'exclusieve' drank. Ten opzichte van 1985 kopen steeds meer consumenten wijn in de supermarkt, maar de verhouding tussen de diverse distributiekanalen begint zich te stabiliseren. Voor het eerst sinds jaren valt een stijging in de consumptie van rosé wijn waar te nemen.

Copyright © 1996-2003 Productschap Wijn / Wijninformatiecentrum

Terug